Программа симпозиума "Современная диагностическая и лечебная эндоскопия"

11 квітня
1030 - 1100 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ.
Лемко І.С. Лікувальне використання мінеральних вод Закарпаття.

1100 - 1245 І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Тофан А.В., Нікішаєв В.І., Бурий О.М.
1100-1115 Бурий О.М., Терешкевич І.С., Мовчан Б.Б., Раздобудько Ю.М., Нежинець Н.В., Атаманський І.М. Досвід стентування стравоходу. м. Київ.
1115-1130 Грубнік В.В., Маліновский А.В. Лапароскопічна пластика гриж стравохідного отвору діафрагми: нова класифікація, що базується на віддалених результатах. м. Одеса.
1130-1145 Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Задорожній С.П., Тащієв Р.К., Тараненко А.О., Злобенець С.О., Лященко М.М., Плем’яник С.В., Мурга П.Ю., Шетелинець У.І., Ноєс А.Дж. Трансанальні ендоскопічні мікрохірургічні резекції пухлин прямої кишки. м. Київ.
1145-1200 Тумак І.М., Кушнірук О.І., Артюшенко М.Є., Бубняк М.О., Матвійчук Б.О., Рачкевич С.Л. Ендоскопічне лікування варикозно розширених вен стравоходу і шлунка. м. Львів.
1200-1215 Сімонова О.В., Нікішаєв В.І., Щудро С.А. Гетеротопія слизової оболонки шлунка в стравохід. м. Дніпропетровськ, м. Київ.
1215-1230 Бурий О.М., Назаренко О.Ю., Атаманський І.М. Перший клінічний досвід використання в Україні відеосистеми EXERA III виробництва компанії OLYMPUS. м. Київ.
1230-1245 Дзвонковський Т.М., Дзвонковська В.В. Ендоскопічні можливості та способи встановлення зонда для ентерального харчування. м. Івано-Франківськ.

1245 - 1300 ПЕРЕРВА

1300-1400 ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Цаберябий О.О., Савицький Я.М., Бойко В.В.
1300-1315 Кілесса О.В. Трансназальна ендоскопія - сучасний етап діагностики захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. м. Сімферополь.
1315-1330 Крилова О.А., Симонова О.В., Гончар Г.В. Випадок рідкісної локалізації аберантної підшлункової залози. м. Дніпропетровськ.
1330-1340 Гула Г.В., Подольська З.І., Бісярін Ю.В., Ступницький А.І., Артюшенко М.Є. Целіакія у дорослих: 2 клінічні випадки. м. Львів.
1340-1350 Крилова О.А., Кутняк В.Н., Мазур А.В. Артеріо-венозна мальформація - рідкісна причина прихованої шлунково-кишкової кровотечі. м. Дніпропетровськ, м. Київ.
1350-1400 Сімонова О.В., Крилова О.А., Саусь-Качанова І.А., Гончар Г.В., Цаберябий О.О., Сніжинський С.І., Бєлова Л.І., Поляк Н.В. Поліпи залоз тіла шлунка. Клінічний випадок. м. Дніпропетровськ.

1400-1500 - ОБІД
1500-1610 ESGE Postgraduate Course.
Модератори: Нікішаєв В.І., Бойко В.В., Болотських М.О.

1610 - 1650 ІІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Нікішаєв В.І., Бурий О.М., Дзвонковський Т.М.
1610-1625 Фомін П.Д., Шепетько Є.М., Пруднікова О.Б., Боярська М.Г. Поєднання синдрому Меллорі-Вейсса із супутньою гастродуоденальною патологією. м. Київ
1625-1640 Трофімов М.В. Особливості ендоскопічної тактики у хворих з виразковими шлунково-кишковими кровотечами. м.Дніпропетровськ.
1640-1650 Кутняк В.М. Новинки та перспективи розвитку ендоскопічної техніки OLYMPUS на 2013 рік в Україні. м. Київ

Першість України з ендоскопії
1. Дзендзик А.О. Відеопрезентація. м. Чернігів.
2. Нікішаєв В.І., Садовий В.Ю., Болотських М.О. Рідкісний випадок міграції Corpus Alienum. м. Київ.

1710 Засідання правління Асоціації лікарів-ендоскопістів України та головних позаштатних спеціалістів МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності “Ендоскопія”
1800 - Концерт.


12 квітня

900-1000 - СНІДАНОК

1000 - 1130 ІV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Грубнік В.В., Литвиненко О.М., Огородник П.В.
1000-1015 Грубнік В.В., Маліновский A.В. Лапароскопічна пластика гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми принципово новим сітчастим трансплантатом. м. Одеса.
1015-1030 Литвиненко О.М., Чорний В.В., Гулько О.М., Лукеча І.І. Лапароскопічна адреналектомія. м. Київ.
1030-1045 Грубнік В.В., Чорномаз Р.В., Воротинцева К.О. Оптимізація хірургічного лікування рецидивуючих пахових гриж. м. Одеса.

1045-1100 Огородник П.В., Дейниченко А.Г., Коломійцев В.І., Христюк Д.І. Ендоскопічні хірургічні втручання при різних формах холєдохолітіаза. м. Київ.
1100-1115 Грубнік В.В., Парфенть’єв Р.С., Воротинцева К.О. Актуальні питання лапароскопічного лікування вентральних гриж. м. Одеса.
1115-1130 Коломійцев В.І., Кушнірук О.І. Ефективність ендоскопічного стентування і назобіліарного дренування у профілактиці та лікуванні гнійного холангіту після літотрипсії. м. Львів.

1130 - 1145 ПЕРЕРВА

1145 - 1330 V ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі: Нікішаєв В.І., Цаберябий О.О., Бойко В.В.

1145-1200 Бойко В.В. Ендоскопічна резекція слизової при колоректальних неоплазіях. м. Київ.
1200-1215 Нікішаєв В.І., Лазарчук В.М., Баранніков К.В. Ендоскопічно-гістологічні паралелі при колоноскопії, колоноскопії з збільшенням та тотальній хромоколоноскопії. м. Київ., м. Рівне.
1215-1225 Болотських М.О., Садовий В.Ю., Задорожній О.М. Порівняльна характеристика використання препаратів «Діагнолу» та «Фортрансу» в якості підготовки пацієнтів до колоноскопії. м. Київ.
1225-1235 Нікішаєв В.І., Садовий В.Ю., Болотських М.О. Задорожній О.М. Отілоніум бромід (Спазмомен) в якості премедикації при колоноскопії. м. Київ.
1235-1250 Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Задорожній С.П., Тащієв Р.К., Тараненко А.О., Злобенець С.О., Лященко М.М., Плем’яник С.В., Шетелинець У.І., Ноєс А. Дж. Застосування капсульної ендоскопії для діагностики тонкокишкових кровотеч. м. Київ.
1250-1305 Ткач В.О., Мартинюк Р.Л., Лазарчук В.М. Поєднання кровоточивого поліпа прямої кишки та раннього раку сигмоподібної кишки. м. Рівне.
1305-1320 Пироговський В.Ю., Сорокін Б.В., Задорожній С.П., Тащієв Р.К., Тараненко А.О., Злобенець С.О., Лященко М.М., Плем’яник С.В., Шетелинець У.І., Ноєс А. Дж.Пацієнт-контрольована дихальним анальгетиком Пентрокс (метоксифлуран) колоноскопія при проведенні дослідження в амбулаторних умовах. м. Київ.
1320-1330 Солошонок Л.В. Дезінфекція та стерилізація ендоскопів. м. Київ.

1400-1500 - ОБІД


І600 - ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ СИМПОЗІУМУ.
ЗАКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ.

© 2011-2012 introline.com.ua