T1632 Положення справа на боку підвищує відсоток тотальних обстежень при капсульній ендоскопії. А Проспективне Рандомізоване Контрольоване ДослідженняІсторія питання та мета дослідження: Докладалося, що ендоскопічна капсула (CE) не досягає сліпої кишки у 20% пацієнтів, в зв’язку з тим, що батарея працює лише близько 8 годин. Сповільнений шлунковий транзит являється найбільш частою причиною неповного обстеження тонкої кишки. Емпірично було відмічено, що час шлункового транзиту (GTT) зменшується, якщо пацієнт знаходиться справа на боку (RLP) після ковтання. Метою даного дослідження було визначити чи RLP може збільшити відсоток тотальних досліджень (CER) тонкої кишки за рахунок зменшення GTT під час CE. Пацієнти та методи: Використовувалась ОМОМ CE (Jinshan Science & Technology (Group) co., Ltd Chongqing, Китай) з функцією моніторингу в режимі реального часу. 60 пацієнтів були проспективно рандомізовані в RLP (н=30) групу та контрольну (н=30) групу. Після ковтання CE, за пацієнтами спостерігали в режимі реального часу кожні 15 хвилин. Пацієнти з  RLP групи були проінструктовані лежати на правому боці після проковтування капсули поки CE не мине пілоричний відділ. Пацієнти контрольної групи могли ходити або сидіти (знаходитися у вертикальному положенні). Два незалежні капсулоскопісти оцінили результати зображень CE. CER та GTT під час CE капсульної ендоскопії були визначені та проаналізовані. Результати: не було виявлено значимої різниці в статі, середньому віці та показах до капсульної ендоскопії між двома групами. CER був набагато більшим в RLP групі ніж в контрольній (96,7% проти 73,3% р=0,03), GTT був набагато коротшим в RLP групі ніж в контрольній (середнє (ряд): 32 (8-108) проти 58 (9-208) хвилин р=0,007). Висновки: положення справа на боку є простим методом збільшення відсотку повних обстежень тонкої кишки за рахунок зменшення часу транзиту капсули по шлунку.
© 2011-2012 introline.com.ua