Е1631 Ускладнення, Відсоток Тотального Обстеження та Час Шлунково-Кишкового транзиту при ОМОМ капсульній ендоскопії.Історія питання та мета дослідження: Нова безпровідна ОМОМ ендоскопічна капсула була розроблена Jinshan Science & Technology (Group) co., Ltd Chongqing, Китай, та була широко впроваджена в Китаї, деяких регіонах Південної Азії та в Європейських країнах. Близько 53 000 капсул були використані починаючи з 2004 року. Однак, було лише декілька великих об’єднуючих досліджень по ускладненням, відсотку завершеного обстеження тонкої кишки (CER), часу шлункового транзиту (GTT), та часу транзиту по тонкій кишці (SBTT) при ОМОМ капсульній ендоскопії.

Методи: База даних була отримана з бази даних  Jinshan Science & Technology (Group) co., Ltd. ОМОМ КЕ. У 1,068 випадках в 17 ендоскопічних центрах була використана ОМОМ система для капсульної ендоскопії в Китаї. Були проаналізовані ускладнення, відсоток повного обстеження тонкої кишки (CER), часу шлункового транзиту (GTT), та час транзиту по тонкій кишці (SBTT). Результати: основними ускладненнями при ОМОМ КЕ були: затримка капсули, що спостерігалася у 23пацієнтів (стравохід 4, шлунок 9, висхідна петля 1, тонкий кишківник 9). Загальний відсоток затримки капсули був 21,5%. Чотири капсули, що застрягли в тонкій кишці були видалені хірургічно, інші були вдало видалені завдяки гастроскопії та двохбалонній ентероскопії. Загальний CER при ОМОМ КЕ склав 82,68%. У 185 пацієнтів у, яких капсульна ендоскопія не була тотальною, затримка спорожнення шлунку стала основною причиною (у 68 пацієнтів GTT було більше 120 хвилин, 36,8%).  CER не залежав від статі та віку. Зниження  CER можливо залежало від підвищення  GTT та зворотно залежало від збільшення загального часу роботи  (TWT) при ОМОМ КЕ (для обох р меньше 0,001). CER в не OGIB групі було більшим за аналогічне в OGIB групі. (78,5% проти 86,5% р меньше 0,001). Середній GTT, SBTT та TWT були 68 хвилин (ряд 1-543 хвилини), 261 (ряд 27-690 хвилин), та 468 хвилин (ряд168-911 хвилин), відповідно.Висновки: Це велике дослідження ОМОМ системи для капсульної ендоскопії, відсоток затримки капсули дуже низький, та порівнюваний з GivenPillCam капсульною системою. Відсоток повного обстеження тонкої кишки склав 82,6%, що було пов»язано з часом шлункового транзиту, загальним часом роботи ОМОМ капсули та не залежало від віку та статі.
© 2011-2012 introline.com.ua